dubové lavice-dílna

Realizace dětské parky

Když neštípeme ploty, u dřeva zůstáváme dále. Níže jsou fotografie dřevěných prvků dodaných na dětské hřiště v Praze na Balabenku a do Thomayerových sadů.

Dubová lavice, detail spoje-Balabenka
Dubová lavice-Balabenka
akát. chodník, v pozadí dubové lavice
dubové lavice
pobytové plato
Thomayerovy sady-lavičky
výroba lavic

 

Exit mobile version