Antošíkov Majer, Banská Biela

Penzión hluboko ve Štiavnických vrších. Krásná příroda, mlha a liduprázdno. Nikde nikdo. …jen práce.

Zde jsme instalovali vázaný 150cm akátový plot.

dřevěný plot-vázaný akát 150cm

dřevěný plot-vázaný akát 150cm

dřevěný plot-vázaný akát 150cm

dřevěný plot-vázaný akát 150cm

dřevěný plot-vázaný akát 150cm

dřevěný plot-vázaný akát 150cm

vázaný akát

vázaný akát

montáž sloupků

montáž sloupků